Hoods

 30'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 30"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"
 30'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 30"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"
 30'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 30"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"
 36'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"
 42'' Glass Canopy Island Hood
 • Type: Island Hood
 • Width: 42"
 • Height: 42"
 • Depth: 24"
 30'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 30"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"
 30'' Stainless Canopy Wall-Mounted Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 30"
 • Height: 2"
 • Depth: 20"
 30'' Glass Canopy Wall-Mount Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 15"
 • Height: 9"
 • Depth: 20"
 36'' Overhead Range Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 5"
 • Depth: 19"