Hoods

36" Low Profile Wall Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 10"
 • Depth: 22"
36" Pro Wall Hood - 24" Depth
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 18"
 • Depth: 24"
36" Pro Wall Hood - 27" Depth
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 18"
 • Depth: 27"
42" Low Profile Wall Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 42"
 • Height: 10"
 • Depth: 22"
42" Pro Wall Hood - 24" Depth
 • Type: Wall Hood
 • Width: 42"
 • Height: 18"
 • Depth: 24"
42" Pro Wall Hood - 27" Depth
 • Type: Wall Hood
 • Width: 42"
 • Height: 18"
 • Depth: 27"
36" Pro Wall Chimney Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 18"
 • Depth: 24"
42" Pro Wall Chimney Hood
 • Type: Wall Hood
 • Width: 42"
 • Height: 18"
 • Depth: 24"
36" Cooktop Wall Hood - Black
 • Type: Wall Hood
 • Width: 36"
 • Height: 42"
 • Depth: 19"